myhbec2u
Setelah selesai langkah 2, pihak kami akan mula menghantar/mengagihkan barangan keperluan yang telah di pesan melalui jalan darat atau udara mengikut jadual yang telah di tetapkan. Pengambilan sendiri adalah di khaskan untuk penerima zakat yang di kelolakan oleh majlis/pusat pungutan zakat negeri.
Setelah penghantaran di lakukan, pihak kami akan memaklumkan kepada penyumbang mengenai penerimaan barangan tersebut melalui email atau pesanan ringkas (SMS).