Penerangan einfaq-i

Program ini dikhaskan kepada individu/orang perseorangan, syarikat, badan korporat, badan bukan kerajaan (NGO), pertubuhan dan sebagainya untuk menginfaq barang-barang keperluan asas, harian, makanan, minuman dan sebagainya kepada masjid-masjid dan surau-surau di Malaysia di bawah kelolaan majlis/pejabat agama negeri.