em2s-i

Program ini di khaskan kepada masjid-masjid persekutuan, negeri, daerah, mukim atau jajahan di bawah kawal selia masjid untuk membantu/menaja dari segi barangan keperluan asas dan sebagainya kepada surau atau madrasah di bawah kelolaan sesebuah masjid. Ia dapat membantu surau dan madrasah mengimarakkan keperluan bagi menjalankan aktiviti harian seperti membantu keperluan fakir miskin di dalam kawasan surau dan madrasah tersebut.